Ad

Basis

Basis

Het basistraject van Weerbaarheid Noord is bedoeld voor kinderen vanaf 7 en geeft hen handvatten waar ze de rest van hun leven wat aan hebben. Tijdens de bijeenkomsten hebben we veel plezier en leren ook nog veel waardevolle dingen. We werken oplossingsgericht en kijken naar wat al goed gaat.

Eigen kwaliteiten van uw kind zijn onze uitgangsprincipes. Van hieruit gaan we bouwen aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Alles wat we binnen de training doen is gericht op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en bewustwording. Dit zijn de handvatten voor de rest van zijn/haar leven.

Het ontwikkeltraject

Kinderen worden aangemeld door middel van het aanmeldingsformulier. We werken in duo’s of kleine groepen (of individueel) in 6 bijeenkomsten van een uur. Omdat kinderen en hun ouders onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden is er een speciale ouderbijeenkomst zodat ouders thuis ook dezelfde ‘taal’ kunnen spreken en hun kind optimaal kunnen ondersteunen. Ouders wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Tijdens het traject werken we met de volgende thema’s

  • Je bent goed zoals je bent, want iedereen is anders;
  • Hulp vragen is eervol omgaan met jezelf;
  • Je lichaam is je huis, kracht zit in jezelf;
  • Mijn grens aangeven, jouw grens aanvoelen.

We werken in groepen zodat we leren van elkaar. Samen heb je ook meer plezier! De nieuw geleerde technieken worden direct in de praktijk geoefend en ervaringen worden met elkaar uitgewisseld. Tijdens de trainingen werken we veel met spel en beweging, kringgesprekken, creatieve opdrachten, visualisaties en ontspanningsoefeningen.

Wanneer en waar?

Er gaan met grote regelmaat nieuwe groepen van start. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Weerbaarheid Noord verzorgt ook weerbaarheidstrajecten, workshops en ouderavonden op scholen. Informeer naar de mogelijkheden!

    Centrale vragen

  • Wat doe ik in het contact met de ander?
  • Wat is het effect… van mijn eigen gedrag?
  • Wat is het effect… van mijn lichaamstaal?
  • Hoe zou ik anders kunnen reageren?

Dit gedrag heeft te maken met respect. Respect voor de ander en jezelf.